15 năm olympic cơ học toàn quốc 1989 2003: Cơ học lý thuyết (Đề thi, Lời giải, Bài tập chọn lọc)

Tác giả : Đỗ Sanh
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 18.13 MB
  • Số trang : 221
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 103
  • Số lượt xem : 807
  • Đọc trên điện thoại :
Olympic Cơ học Toàn quốc đã được tiến hành từ năm 1985 và đến nay đã tổ chức được 15 lần. Đây là Olympic được tổ chức sớm nhất trong các trường đại học ở nước ta, tiến hành liên tục, kiên trì với tất cả tâm huyết của đội ngũ thầy và trò, đội ngũ những người làm công tác giang dạy ta nghiên cứu cơ học, đã tạo dựng được một không khi xôi đóng, đua tài, đua trẻ của các sinh viên trong các trường đại học từ bắc đến nam, góp phần vào sự nghiệp phát hiện, phát triển, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
Olympic Cơ học Toàn quốc ngày càng được nhà nước, các cơ quan, các tổ chức, các cá nhân và xã hội quan tâm, cổ vũ và ủng hộ.
Nhằm nâng cao chất lượng của phong trào, được sự đồng ý của các cơ quan tổ chức Olympic Cơ học, Hội Cơ học Việt Nam đã biên soạn và xuất bản bộ sách " Olympic Cơ học gồm các Để thị - Lời giải và một số bai được chọn lọc từ các để thi dự trữ qua 15 kỷ th
Bộ sách được biên soạn bởi một tập thể các nhà khoa học có uy tin và kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm các môn cơ học trong các trường đại học của ta.
Đây là một tài liệu khoa học rất hữu ích, không những chỉ đối với các sinh viên đang ấp ủ nguyên vọng tham gia các kỳ thi Olympic Cơ học mà còn cho các sinh viên, các cán bộ khoa học, kỹ thuật ham thích các môn cơ học, là những môn học có một vai trò rất cơ bản đối với nhiều ngành khoa học kỹ thuật. Bộ sách còn rất có ích cho việc bồi dưỡng đội ngũ các người thầy, đặc biệt là các ván bộ giảng dạy trẻ các môn cơ học và các môn kỹ thuật cơ sở, kỹ thuật chuyên ngành có liên quan đến ch học.
Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp và độc giả để bộ sách được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.
Chúng tôi trân trọng cảm ơn Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhiệt tình giúp đỡ trong việc xuất bản bộ sách này.

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2003
CHỦ TỊCH HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM
GS. VS. Nguyễn Văn Đạo