Sinh lý thực vật ứng dụng

Tác giả : Vũ Văn Vụ
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 17.76 MB
  • Số trang : 148
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 53
  • Số lượt xem : 829
  • Đọc trên điện thoại :
Sinh lý học thực vật – một môn học về các quá trình sống xảy ra trong cơ thể và quần thể thực vật, từ lâu đã là một môn học liên quan chặt chẽ với các môn học cơ sở của Sinh học như : Di truyền học, Hóa sinh học, Lý sinh học, Sinh thái học và có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp các kiến thức cơ sở cho các ngành Trồng trọt, Lâm học, Dược học....
Trong những năm gần đây, nhất là khi phát triển các ngành mới như công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, sinh học môi trường, ... thì Sinh lý học thực vật, đặc biệt là những cơ sở lý luận và thực tiễn của nó đã được ứng dụng rộng rãi và rất có hiệu quả trong những ngành mới xuất hiện này. Chẳng hạn : các kiến thức về sinh lý tế bào đã được ứng dụng thành công trong công nghệ nuôi cấy mô – tế bào thực vật ; các kiến thức về dinh dưỡng khoáng và trao đổi nitơ đã được ứng dụng trong công nghệ trồng cây không cần đất trong công nghệ thủy canh, khí canh, góp phần tạo nên một nền nông nghiệp sạch và bên vững, các kiến thức về quang hợp đã đưa đến các biện pháp kỹ thuật điều khiển hệ quang hợp cay trong nhằm mục đích "kinh doanh" năng lượng Mặt Trời sao cho hiệu quả nhất, song song với việc nghiên cứu một công nghệ quang hợp nhân tạo ; các kiến thức về sinh trưởng và phát triển thực vật, về các chất điều hòa sinh trưởng thực vật đã được ứng dụng rộng rãi và mang lại lợi ích nhiều mặt cho nền nông nghiệp các nước, và quan trọng hơn nữa các kiến thức sinh lý thực vật còn được ứng dụng trong việc nghiên cứu, xây dựng, điều khiển và khai thác các hệ sinh thái tối ưu trong mối liên quan với việc bảo vệ môi trường bền vững. Đó chính là nội dung của cuốn sách : "Sinh lý thực vật ứng dụng" và mục đích ra đời của nó là góp phản cung cấp các kiến thức nêu trên cho người đọc.
Vì thời gian có hạn, cuốn sách chưa đề cập đến các phản ứng dụng của chế độ nước thực vật, hô hấp thực vật, cũng như chưa đưa vào cuốn sách những phương pháp chủ yếu trong quang hợp ứng dụng và chắc chắn cuốn sách còn nhiều thiếu sót. Tác giả xin cám ơn những ý kiến đóng góp để cuốn sách được hoàn thiện dẫn, đáp ứng yêu cầu người đọc.