Hàng kém

Thanh tra Bộ Giáo Dục đến kiểm tra một lớp học nọ. Ông chỉ vào quả địa cầu và hỏi một học sinh:
- Tại sao trục quả cầu này lại nghiêng như thế này?
- Dạ, dạ... không phải em làm đâu ạ!
Thất vọng, ông chỉ một học sinh khác. Cậu này run bắn người:
- Chả phải em. Ai cũng thấy từ lâu rồi ạ.
Viên thanh tra lắc đầu ngao ngán, quay sang thầy giáo. Thầy giáo cúi mặt vẻ biết lỗi:
- Xin lỗi. Nhưng không thể trách các em được ạ. Quả địa cầu này khi mua về đã nghiêng như thế rồi.
Viên thanh tra nhìn sang vị Hiệu trưởng:
- Thật xấu hổ cho trường các anh. Kinh phí giáo dục của Bộ rót về trường đâu có ít. Thế mà các anh vẫn mua đồ kém chất lượng!

Bình luận