Giáo trình kế toán tài chính 2

  • Lượt đọc : 6
  • Kích thước : 46.44 MB
  • Số trang : 437
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 77
  • Số lượt xem : 1.083
  • Đọc trên điện thoại :
Trong những năm gần đây, với xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới, các chính sách mở cửa quan hệ kinh tế giữa nước ta và các nước trong khu vực cũng như thế giới ngày càng mở rộng và phát triển. Trong điều kiện kinh tế thị trường như hiện nay đòi hỏi cơ chế cũng như chính sách kế toán tài chính phải thông thoáng, linh hoạt thì Việt Nam mới có thể tồn tại và phát triển. Vì vậy, đứng trước thực trạng các doanh nghiệp Việt Nam vận dụng chuẩn nực kế toán quốc gia và vận dụng các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính vào hoạt động kinh doanh của mình là một vấn đề bức thiết. Cần có quan điểm đúng đắn và toàn diện về vai trò của hệ thống kế toán Việt Nam với quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gắn với quá trình phát triển kinh tế của doanh nghiệp.
Đồng thời, để đáp ứng kịp thời tài liệu học tập và nghiên cứu, thực hành những nghiệp vụ kế toán tài chính trong các doanh nghiệp của sinh viên chuyên ngành và ngoài chuyên ngành kế toán và cập nhật được những thông tin mới nhất về Chế độ quản lý kinh tế - tài chính, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và thông tư mới ban hành của BTC là Thông tư 200/2014/TT - BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chính và Thông tư 53/2016/TT - BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 200 ngày 21/03/2016. Những nội dung của cuốn giáo trình này sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến các vấn đề từ lý thuyết đến thực hành của học phần Kế toán tài chính 2 trong các doanh nghiệp gắn với chế độ Tài chính - Kế toán hiện hành, đồng thời cuốn giáo trình còn đưa ra các ví dụ minh họa và bài tập thực hành tại cuối mỗi chương.
Nội dung cuốn giáo trình bao gồm 7 chương, trình bày các vấn đề từ lý thuyết đến việc đưa ra phương pháp kế toán cho các giao dịch kinh tế chủ yếu phát sinh, liên quan đến phạm vi môn học: Kế toán tài chính 2, đồng thời kèm theo đó là những ví dụ minh họa.
Cuốn giáo trình Kế toán tài chính 2 là công trình khoa học của tập thể tác giả do PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương - ThS. Thái Thị Thái Nguyên đồng chủ biên, cùng tập thể các thầy cô trong bộ môn Kế toán doanh nghiệp - Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tiế & Quản trị kinh doanh tham gia biên soạn:
1. PGS.TS Đỗ Thị Thủy Phương: Chương 7
2. ThS. Thái Thị Thái Nguyên: Chương 1,2,4,6
3. ThS. Dương Thu Minh: Chương 3
4. TS. Nguyễn Thị Nga: Chương 5
Mặc dù có rất nhiều cố gắng trong công tác biên soạn, song cuốn giáo trình khó có thể tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Tập thể tác giả rất mong muốn tiếp nhận những ý kiến đóng góp của bạn đọc, của thầy cô và đồng nghiệp trong và ngoài trường, để lần tái bản cuốn giáo trình được hoàn thiện hơn.