Giáo trình nuôi trâu, bò thịt

Tác giả : Nguyễn Trọng Kim
  • Lượt đọc : 153
  • Kích thước : 8.10 MB
  • Số trang : 89
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 21
  • Số lượt xem : 502
  • Đọc trên điện thoại :
Nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm và cung cấp kịp thời tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy, học tập tại các cơ sở đào tạo nghề trên phạm vi cả nước, Nhà xuất bản Lao động xuất bản Giáo trình Nuôi trâu, bò thịt được dùng chủ yếu cho việc đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đối tượng học là những người có nhu cầu đào tạo nhưng lại không có điều kiện đến học tại các cơ sở đào tạo chính qui, họ có trình độ học vấn thấp v.v.. Vì vậy, để phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của người học, Giáo trình Nuôi trâu, bò thịt có nội dung chủ yếu như sau:
Bài 1: Xác định điều kiện chăn nuôi trâu, bò thịt
Bài 2: Xác định giống trâu, bò thịt
Bài 3: Xác định thức ăn cho trâu bò, bò thịt
Bài 4: Nuôi bê trước vỗ béo
Bài 5: Nuôi vỗ béo trâu, bò
Chắc chắn cuốn sách sẽ là cẩm nang hữu ích của những người đã, đang và sẽ chăn nuôi trâu, bò thịt.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!