Giáo trình giao tiếp sư phạm

Tác giả : Nhiều tác giả
  • Lượt đọc : 196
  • Kích thước : 9.11 MB
  • Số trang : 96
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 67
  • Số lượt xem : 1.098
  • Đọc trên điện thoại :
Trong chương trình đào tạo của trường Đại học Sư phạm, Giao tiếp sư phạm là môn học góp phần trực tiếp vào việc hình thành và phát triển năng lực sư phạm cho sinh viên.
Giáo trình Giao tiếp sư phạm do tập thể cán bộ giảng dạy Bộ môn Tâm lý học, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên biên soạn với mục đích phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên trường Đại học Sư phạm trong phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ; đồng thời là tài liệu tham khảo cho học viên cao học, nghiên cứu sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu về giao tiếp, giao tiếp sư phạm.
Nội dung giáo trình gồm 3 chương cụ thể như sau:
- Chương 1: Những vấn đề chung về giao tiếp sư phạm
- Chương 2: Một số kỹ năng giao tiếp sư phạm
- Chương 3: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp sư phạm
Nội dung các chương bao gồm những vấn đề cơ bản, có hệ thống của Giao tiếp sư phạm như: Khái niệm, chức năng, phân loại, vai trò của giao tiếp; nguyên tắc, phong cách, kỹ năng giao tiếp sư phạm; những vấn đề lý luận về kỹ năng giao tiếp sư phạm; hệ thống các bài tập giúp sinh viên vận dụng những tri thức đã học vào việc rèn luyện, hình thành các kỹ năng giao tiếp sư phạm cần thiết...
Giáo trình được xây dựng trên cơ sở có sự tham khảo và kế thừa các giáo trình Giao tiếp, Giao tiếp sư phạm của các tác giả trong nước và ngoài nước, đồng thời có bổ sung một số kiến thức mới của Giao tiếp sư phạm hiện nay.
Mặc dù chúng tôi đã cố gắng rất nhiều trong quá trình biên soạn tài liệu, nhưng không tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi vui lòng và biết ơn sự đóng góp ý kiến của quý độc giả.