Giáo trình công nghệ phần mềm nâng cao

Tác giả : Lê Văn Phùng
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 33.65 MB
  • Số trang : 353
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 163
  • Số lượt xem : 1.386
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình Công nghệ phần mềm nâng cao gồm 10 chương:
Chương 1 - Tổng quan về công nghệ phần mềm: trình bày về những nét chung nhất về công nghệ phần mềm.
Chương 2 - Tiến trình phát triển phần mềm: trình bày về các mô hình tiến trình phát triển phần mềm cũng như các hoạt động của tiến trình phát triển phần mềm.
Chương 3 - Đặc tả yêu cầu phần mềm và yêu cầu hệ thống: trình bày về các tiến trình xác định yêu cầu và các đặc tả yêu cầu hệ thống cũng như phần mềm.
Chương 4 - Đặc tả thiết kế: trình bày về công nghệ thiết kế các phương diện quan trọng như dữ liệu, cấu trúc chương trình, giao diện, mô-đun xử lý.
Chương 5 - Đặc tả thiết kế kiến trúc: trình bày về các mô hình kiến trúc ứng dụng, một số phương pháp tạo kiến trúc tiêu biểu, tiến trình thiết kế kiến trúc hệ thống phần mềm, cách phân tích đặc tả yêu cầu phần mềm thành đặc tả kiến trúc phần mềm.
Chương 6 - Đặc tả kiến trúc một số hệ thống được thiết kế theo hướng hiện đại: trình bày về đặc tả kiến trúc của một số hệ thống được thiết kế theo hướng hiện đại như hướng phân tán, hướng đối tượng, hướng dịch vụ.
Chương 7 - Bảo đảm chất lượng phần mềm: trình bày về các vấn đề quan trọng trong việc đo chất lượng phần mềm.
Chương 8 - Kiểm thử phần mềm: trình bày về các mô hình chiến lược kiểm thử, các mức kiểm thử, các phương pháp và kỹ thuật kiểm thử, các phương án thiết kế ca kiểm thử, tiến trình kiểm thử cũng như các công cụ kiểm thử.
Chương 9 - Nâng cấp phần mềm: trình bày về các tiến trình nâng cấp phần mềm và tái kỹ nghệ.
Chương 10 - Công nghệ phần mềm hưởng dịch vụ: trình bày về hướng tiếp cận, các thành phần, các tính chất của hệ thống có kiến trúc hướng dịch vụ, công nghệ dịch vụ, quy trình phát triển phần mềm bằng công nghệ hướng dịch vụ.
Đối tượng thụ hưởng chính của giáo trình này là các học viên cao học ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) thuộc Đại học Thái Nguyên.
Giáo trình này có thể dùng làm tài liệu học tập và tham khảo cho học viên cao học các chuyên ngành khác của công nghệ thông tin, cho nghiên cứu sinh về công nghệ thông tin, cho các giáo viên, các nhà nghiên cứu và tất cả những ai muốn đi sâu vào lĩnh vực công nghệ phần mềm.