Giáo trình sinh lí trẻ em

Tác giả : Hoàng Thị Sèn
  • Lượt đọc : 6
  • Kích thước : 38.08 MB
  • Số trang : 171
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 44
  • Số lượt xem : 828
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình sinh lí trẻ em trên điện thoại
Bài Mở đầu.
I. Tầm quan trọng của bộ môn
II. Giới thiệu chung về cơ thể người .
Chương I. Sự tăng trưởng và phát triển cơ thể trẻ em
I. Sự tăng trưởng và các giai đoạn phát triển cơ thể trẻ em
II. Sự tăng trưởng và các giai đoạn phát triển của cơ thể trẻ em
III. Sự phát triển thể lực
IV. Giới thiệu biểu đồ tăng trưởng
V. Đặc điểm phát triển qua các thời kì của cơ thể trẻ em
VI. Đặc điểm của trẻ sơ sinh - cách chăm sóc và nuôi dưỡng
Chương II. Hệ thần kinh
I. Ý nghĩa của hệ thần kinh
II. Phản xạ và vòng phản xạ..
III. Các quá trình ức chế ở vỏ não
IV. Hệ thống tín hiệu trong hoạt động thần kinh cấp cao ở người
V. Giấc ngủ
Chương III. Cơ quan phân tích
I. Đại cương về phân tích quan
II. Phân tích quan thị giác
III. Phân tích quan thính giác và thăng bằng
IV. Phân tích quan khứu giác.
V. Phân tích quan vị giác
VI. Phân tích quan xúc - thống - nhiệt
Chương IV. Hệ vận động
I. Hệ xương
II. Hệ cơ
....