Giáo trình phòng, trị bệnh cho trâu, bò - Nghề: nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò

Tác giả : Nguyễn Hữu Nam
  • Lượt đọc : 150
  • Kích thước : 8.20 MB
  • Số trang : 121
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 19
  • Số lượt xem : 679
  • Đọc trên điện thoại :
Bài 1: Phòng, trị bệnh lở mồm, long móng
Bài 2: Phòng, trị bệnh dịch tả trâu, bò
Bài 3: Phòng, trị bệnh nhiệt thán
Bài 4: Phòng, trị bệnh tụ huyết trùng
Bài 5: Phòng, trị bệnh tiên mao trùng
Bài 6: Phòng, trị bệnh do ve và rận
Bài 7: Phòng, trị bệnh sán lá gan
Bài 8: Phòng, trị bệnh giun đũa bê, nghé
Bài 9: Phòng, trị bệnh chướng hơi dạ cỏ
Bài 10: Phòng, trị bệnh viêm phổi bê, nghé
Bài 11: Phòng, trị bệnh trúng độc sắn
Bài 12: Phòng, trị bệnh xê tôn huyết ở bò sữa
Bài 13: Phòng, trị bệnh viêm vú
Bài 14: Phòng, trị bệnh viêm tử cung
Bài 15: Phòng, trị bệnh bại liệt