Giáo Trình Pháp Lệnh Thú Y Và Kiểm Nghiệm Sản Phẩm Vật Nuôi

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Ngô Thị Hòa
  • Lượt đọc : 499
  • Kích thước : 12.36 MB
  • Số trang : 125
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 151
  • Số lượt xem : 2.122
  • Đọc trên điện thoại :
Phần 1. Pháp lệnh thú y
Chương 1. Những quy định chung
Chương 2. Phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh cho động vật
Chương 3. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y
Chương 4. Quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, sinh vật, hàng hóa dùng trong thú y
Chương 5. Hành nghề thú y
Chương 6. Thanh tra, giải quyết tranh chấp
Chương 7. Điều khoản thi hành
Phần 2. Kỹ thuật kiểm tra thịt, sữa, trứng
Chương 1. Lò mổ gia súc và kỹ thật kiểm tra thịt
Chương 2. Kiểm tra vệ sinh thú y, sữa và chế phẩm của sữa
Chương 3. Kiểm tra vệ sinh thú y, trứng và chế phẩm của trứng
Phần 3. Thực hành
Xem quy trình lò mổ và kiểm tra thịt