Kỹ Thuật Mới Về Chăn Nuôi Lợn Ở Nông Hộ, Trang Trại Và Một Số Bệnh Thường Gặp

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Lê Hồng Mận
  • Lượt đọc : 556
  • Kích thước : 5.84 MB
  • Số trang : 253
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 180
  • Số lượt xem : 2.505
  • Đọc trên điện thoại :
Kỹ thuật mới chăn nuôi lợn ở nông hộ, trang trại và phòng chữa bệnh thường gặp" giới thiệu với các nông hộ, trang trại có nuôi lợn nái tham khảo. Nội dung chủ yếu là chọn giống, dinh dưỡng thức ăn, các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi thú y và tổ chức quản lý chăn nuôi lợn nái, lợn con theo mẹ, lợn đực giống, trong đó có nhiều tiến bộ kỹ thuật mới đạt được trong nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm... được chuyển giao ứng dụng vào sản xuất chăn nuôi.