Kỹ thuật phòng trừ cỏ dại

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Chu Thị Thơm
  • Lượt đọc : 234
  • Kích thước : 2.39 MB
  • Số trang : 130
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 123
  • Số lượt xem : 1.069
  • Đọc trên điện thoại :
Cỏ dại là loài mọc tự nhiên trên đồng ruộng, vườn tược... Nó có ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng, năng suất và phẩm chất cây trồng, gây tốn kém cho chi phí sản xuất.
Đây là loài thực vật có nhiều khả năng thích ứng với điều kiện ngoại cảnh, có tính chống chịu cao với sự khắc nghiệt của khí hậu và thổ nhưỡng nên phòng chống cỏ dại là vấn đề rất khó khăn. Cỏ dại thường gây ra một số tác hại như: tranh chấp ảnh sáng, nước và các chất dinh dưỡng, tiết ra những chất độc gây hại, giảm năng suất và phẩm chất cây trồng, là kí chủ của nhiều loài sâu bệnh, đồng thời gây hại cho gia súc và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Cuốn "Kĩ thuật phòng trừ cỏ dại" đưa ra các biện pháp phòng trừ cỏ dại như phòng trừ bằng biện pháp trồng trọt (làm đất, xới xáo, bón phân, luận canh, xen canh, tăng vụ), bằng che phủ mặt đất, bằng biện pháp hóa học và phòng trừ bằng biện pháp sinh học nhằm giúp cho nhà nông các kiến thức cần thiết để nâng cao năng suất cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế.