Kỹ thuật gieo trồng, chế biến cây thuốc lá

Tác giả : Chu Thị Thơm
  • Lượt đọc : 242
  • Kích thước : 2.17 MB
  • Số trang : 135
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 51
  • Số lượt xem : 1.024
  • Đọc trên điện thoại :
Theo ước tính hàng năm tổng sản lượng thuốc lá trên thế giới khoảng 6,3-8,3 triệu tấn, khoảng 3,5-4,5 triệu tấn thuốc lá Burley, trên 400 ngàn tấn thuốc lá Oriental; còn lại là các loại khác).
Về nguồn gốc, người ta cho rằng loài thuốc lá Nicotiana tabacum xuất hiện do lai ngẫu nhiên và sau đó được con người trồng trọt, chọn lọc và dần dần đến nay đã hình thành nên nhiều chủng loại thuốc lá như: vàng sấy, oriental, burley... nhưng tất cả vẫn cùng một loài và có thể dễ dàng lại chéo, cho con lại hữu dục.
Thuốc lá được đưa vào châu Âu vào khoảng năm 1496-1498 do nhà truyền đạo người Tây Ban Nha và Roman Pano mang từ châu Mỹ về; Andre Teve mang hạt từ Braxin về trồng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha năm 1556; Petro Valeski đã mang hạt thuốc lá từ Anh về trồng ở Nga năm 1697; Vua Suleman cho trồng thuốc lá ở Bungaria năm 1687...