Hướng dẫn sản xuất kết hợp Nông - Lâm Nghiệp ở vùng đồi núi

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Chu Thị Thơm
  • Lượt đọc : 210
  • Kích thước : 2.22 MB
  • Số trang : 138
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 56
  • Số lượt xem : 1.156
  • Đọc trên điện thoại :
Hiện nay, ở các địa phương miền núi nước ta, theo thống kê bước đầu, số hộ gia đình nghèo đói chiếm tỷ lệ 60%, trẻ em suy dinh dưỡng khoảng 55%. Hàng năm Nhà nước phải thường xuyên hỗ trợ cứu đói cho người dân ở đây.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do điều kiện sản xuất khó khăn, đất dốc, thoái hóa nên đất ruộng ngày càng ít đi. Mặt khác, trình độ sản xuất còn lạc hậu đẫn đến năng suất, sản lượng cây trồng thấp.
Vì vậy, hướng dẫn đồng bào các dân tộc miền núi tập trung sản xuất theo hướng nông lâm kết hợp, theo hướng nông lâm bền vững, trồng cây dưới tán rừng, kết hợp rừng vườn ao chuồng nhằm tạo nguồn thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày, từng bước có sản phẩm hàng hóa góp phần tăng thu nhập kinh tế, cải thiện đời sống.
Hy vọng cuốn "Hướng dẫn sản xuất kết hợp nông - làm nghiệp ở vùng đồi núi" sẽ giúp đồng bào các dân tộc những kiến thức cần thiết để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tăng thu nhập.