Phân Bón Hóa Học

Tác giả : Nguyễn Hoa Toàn
  • Lượt đọc : 232
  • Kích thước : 11.72 MB
  • Số trang : 143
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 93
  • Số lượt xem : 997
  • Đọc trên điện thoại :
Tài liệu này được biên soạn trên cơ sở một phần của Giáo trình "Công nghệ Phân bón hoá học và muối khoáng", dành cho sinh viên đi sâu vào chuyên ngành hẹp, ngành công nghệ hoá học VÔ CƠ.
Cũng như công nghệ các hợp chất hoá học vô cơ, có những nguyên lý chung của công nghệ. Cơ chế của phản ứng hề dị pha, hệ đồng nhất (lĩnh vực động học các quá trình hoá học), vấn đề kết tinh và xử lý bề mặt (xử lý bằng nhiệt động)...
Những nguyên lý này được tách ra thành một giáo trình kỹ thuật cơ sở. Do đó không trình bày ở đây nữa; chỉ đi sâu trình bày cơ sở hoá lý của quá trình sản xuất cụ thể. Tài liệu có thể dùng để tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật; quản lý thuộc lĩnh vực liên quan, các sinh viên bậc đại học và sau đại học.
Về mặt danh pháp hoá học, về cơ bản sử dụng danh pháp được "lạm” quy định theo “Từ điển Bách Khoa Việt Nam”. Tuy vậy một số tên gọi đã quá quen thuộc như Đạm, Lần... chúng tôi vẫn sử dụng theo thói quen này để bạn đọc tiện theo dõi.
Tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót. Mong được bạn đọc góp ý để chỉnh sửa hoàn thiện hơn cho những lần tái bản sau.