Giáo trình Hóa sinh đại cương

Tác giả : Nguyễn Thị Hoa
  • Lượt đọc : 2
  • Kích thước : 16.80 MB
  • Số trang : 193
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 73
  • Số lượt xem : 1.040
  • Đọc trên điện thoại :
Hóa sinh đại cương là môn học nghiên cứu về cơ sở phân tử của sự sống, nghĩa là nghiên cứu về cấu tạo các chất cũng như chuyển hóa các chất trong cơ thể sống.
Mục tiêu của học phần hóa sinh đối với sinh viên y khoa là cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo và chuyển hóa các chất, nồng độ các chất đó trong cơ thể, cơ chế tạo thành cùng quá trình vận chuyển, thoái hóa các chất, sự trao đổi năng lượng để duy trì sự sống. Hoa sinh đại cương giúp sinh viên phân tích được sự thay đổi, cơ chế của sự thay đổi các chất và lựa chọn được các xét nghiệm hóa sinh cơ bản trong một số bệnh lý thường gặp.
Giáo trình “Hóa sinh đại cương” sử dụng cho sinh viên y khoa. Giáo trình được biên soạn dựa trên sự lồng ghép, tích hợp với một số môn thuộc khoa học cơ bản, y học cơ sở và y học lâm sàng theo dự án “Đổi mới chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa" năm 2017 của Bộ Y tế. Nội dung giáo trình gồm 3 phần:
- Hóa sinh tĩnh gồm cấu tạo, tính chất và vai trò của các chất cấu tạo nên cơ thể sống như glucid, lipid, protein, vitamin cũng như cấu trúc và chức năng của enzym và những khái niệm cơ bản về năng lượng sinh học.
- Hóa sinh động gồm chuyển hóa của các chất như chuyển hóa glucid, lipid, protein.
- Hóa sinh mô và cơ quan bao gồm sự chuyển hóa các chất xảy ra ở các mô và cơ quan như chuyển hóa nước và các chất vô cơ, hóa sinh các dịch cơ thể.
Đây là lần biên soạn đầu tiên, mặc dù rất cố gắng song không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được sự cảm thông và những ý kiến đóng góp quý báu của Quý bạn đọc để lần biên soạn sau, nội dung tài liệu được phong phủ và hoàn chỉnh hơn.
Trân trọng cảm ơn!