Giáo trình ngân hàng thương mại

Tác giả : Phan Thị Thu Hà
  • Lượt đọc : 344
  • Kích thước : 9.89 MB
  • Số trang : 545
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 174
  • Số lượt xem : 2.083
  • Đọc trên điện thoại :
Ngân hàng vẫn được ví như huyết mạch của nền kinh tế. Nghiên cứu về ngân hàng và hoạt động ngân hàng là cần thiết để vận hành và quản lý hệ thống này có hiệu quả trong tiến trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Nhằm đáp ứng yêu cầu này, Viện Ngân hàng - Tài chính trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã biên soạn Giáo trình Ngân hàng thương mại. Giáo trình gồm 15 chương, trình bày các vấn đề cơ bản về quản trị và nghiệp vụ của ngân hàng thương mại.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các thủy, cô giáo Viện Ngân hàng - Tài chính, Bộ môn Ngân hàng thương mại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cám ơn các nhà khoa học tại các trường đại học và các định chế tài chính, đã góp những ý kiến quí báu và động viên chúng tôi trong quá trình biên soạn Giáo trình.
Giáo trình được viết dựa trên việc tiếp thu có chọn lọc nhiều sách và tài liệu viết về ngân hàng thương mại, cũng như chính sách, thực tiễn hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam. Tuy vậy, nhiều vấn đề trong Giáo trình hiện vẫn còn đang được tranh luận. Bên cạnh những vấn đề mới, những nội dung hay, Giáo trình khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để Giáo trình xuất bản lần sau được hoàn thiện hơn.