Giáo trình quản trị logistics

Tác giả : Đặng Đình Đào
  • Lượt đọc : 3
  • Kích thước : 29.83 MB
  • Số trang : 314
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 236
  • Số lượt xem : 1.790
  • Đọc trên điện thoại :
Sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh và sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đã ảnh hưởng to lớn đến quản trị Logistics ở các doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có cách thức tiếp cận thực tế và khoa học trong quá trình tổ chức và quản lý các hoạt động Logistics. Nói đến Logistics là nói đến hiệu quả, nói đến tối ưu hóa trong các ngành, các doanh nghiệp và nền kinh tế quốc dân, quan điểm Logistics đồng nghĩa với quan điểm hiệu quả cả quá trình, chuỗi cung ứng, nó đối lập với lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm mà làm tổn hại đến lợi ích toàn cục, lợi ích quốc gia. Vì vậy, các doanh nghiệp phải xác định một cách rõ ràng tầm quan trọng, mục tiêu và nội dung của các hoạt động Logistics trong điều kiện thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn; Khả năng ứng dụng những tiến bộ của công nghệ thông tin vào quá trình kế hoạch hoá và tổ chức các hoạt động Logistics; Nâng cao năng lực và kỹ năng cho các nhân viên hoạt động trong lĩnh vực Logistics.
Giáo trình quản trị Logistics được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập ngày càng mở rộng ở các trường Đại học Kinh tế do GS.TS. Đặng Đình Đào, PGS.TS. Trần Văn Bảo, TS. Phạm Cảnh Huy và TS. Đặng Thị Thúy Hồng, chịu trách nhiệm đồng chủ biên. Quản trị Logistics là một trong những môn học quan trọng trong đào tạo ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh, giáo trình có thể được dùng làm tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà doanh nghiệp, sinh viên các trường đại học kinh tế.

Nội dung giáo trình tập trung chủ yếu vào quản trị các hoạt động Logistics đầu vào (Inbound Logistics) và các hoạt động Logistics đầu ra (Outbound Logistics)
Tham gia biên soạn giáo trình lần này gồm: GS.TS. Đặng Đình Đào, TS. Phạm Cảnh Huy, viết chương 1.
TS, Đặng Thị Thủy Hồng, TS. Phạm Thị Lụa, ThS. Trần Đức Hạnh, viết chương 2, mục 5.5, chương 5.
PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương, ThS. Đoàn Thị Hồng Anh, viết chương 3, mục 4.4 chương 4.
TS. Đinh Lê Hải Hà, TS. Nguyễn Thị Hồng Cẩm, ThS. Vũ Thị Nữ, viết chương 4, mục 2.4 chương 2.
PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, TS. Phạm Thị Thanh Xuân, viết chương 5, mục 6.6 chương 6.
PGS.TS. Trần Văn Bão, PGS.TS. Trương Tấn Quân và ThS. Kiều Thị Hường, viết các chương 6, 7.
TS. Trần Hoàng Long, ThS. Phạm Quang Huy, viết chương 8 ThS. Phạm Thảo, ThS. Nguyễn Quỳnh Mai, viết chương 9.
PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc, Ths. Lê Thùy Dương, viết chương 10 TS. Nguyễn Thị Diệu Chi, ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, ThS. Trần Hoàng Kiên, viết chương 11.
Mặc dù có rất nhiều cố gắng lựa chọn, tiếp thu thành tựu của các tài liệu đã có trong và ngoài nước, bám sát thực tiễn hoạt động Logistics doanh nghiệp hiện nay, nhưng với thời gian và trình độ có hạn nên giáo trình biên soạn lần này không tránh khỏi những thiếu sót. Tập thể tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần xuất bản sau được tốt hơn.