Giáo trình kỹ thuật thủy khí - Lê Xuân Long

Tác giả : Lê Xuân Long
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 16.30 MB
  • Số trang : 216
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 59
  • Số lượt xem : 774
  • Đọc trên điện thoại :
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU ..
1.1. Phạm vi của Kỹ thuật thủy khi và sơ lược lịch sử phát triển môn học
1.1.1. Phạm vi của Kỹ thuật thủy khí
1.1.2. Sơ lược lịch sử phát triển môn học.
1.2. Thử nguyên và đơn vị
1.3. Các tỉnh chất của chất lỏng
1.3.1. Sự khác nhau giữa chất lỏng, chất rắn và chất khí
1.3.2. Khối lượng riêng, trọng lượng riêng, tỷ trọng.
1.3.3. Tinh nén được của chất lỏng
1.3.4. Các mối quan hệ về tinh chất của khi hoản hảo..
1.3.5. Sức căng mặt ngoài ...
1.3.6. Tính nhớt
BÀI TẬP CHƯƠNG I.
CHƯƠNG 2. THỦY TĨNH
2.1. Áp suất tại một điểm bằng nhau theo mọi phương.
2.2. Sự biến thiên của áp suất trong chất lỏng đứng cân bằng .
2.3. Áp suất biểu diễn theo độ sâu của chất lỏng ..
2.4. Áp suất tuyệt đối và áp suất tương đối ......
2.5. Đo áp suất ..
2.6. Áp lực tác dụng lên thành phẳng......
2.7. Trọng tâm của áp suất ..
2.8. Áp lực tác dụng lên mặt cong...
2.9. Vật nổi và sự ổn định của các vật thể ngập hoàn toàn và nổi lên trên mặt tự do
2.10. Tĩnh tương đối
...