Giáo trình bào chế và sinh dược học - Tập 1

Tác giả : Nguyễn Duy Thư
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 26.49 MB
  • Số trang : 183
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 118
  • Số lượt xem : 1.770
  • Đọc trên điện thoại :
Để làm tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên Đại học Dược năm thứ 3, tập thể giảng viên Bộ môn Bảo chế công nghiệp dược đã biên soạn giáo trình “Bào chế và sinh được học - tập 1” nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận và kỹ thuật pha chế, sản xuất các dạng thuốc; về tiêu chuẩn chất lượng, đóng gói và bảo quản các dạng thuốc đó nhằm phát huy cao nhất hiệu lực điều trị của thuốc, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dùng.
Nội dung giáo trình căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu đào tạo, khối lượng thời gian của học phần Bảo chế và sinh được học trong chương trình đào tạo dược sĩ đại học hệ chính quy và chuẩn kiến thức kỹ năng của chuẩn đầu ra của Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên. Tài liệu “Bào chế và sinh dược học - tập 1” được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu và cập nhật thêm các kiến thức mới để giúp cho sinh viên thuận lợi trong học tập.
Nội dung gồm có 7 chương: chương 1 giới thiệu đại cương về bào chế và sinh dược học, các chương 2 đến chương 7 giới thiệu về các dạng thuốc như: dung dịch thuốc, hỗn dịch thuốc, nhũ tương thuốc, thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt, các thuốc bào chế bằng phương pháp chiết xuất.
Giáo trình mới xuất bản lần đầu với thời gian biên soạn có hạn nên có thể còn nhiều thiếu sót, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, sinh viên và các bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn cho lần tái bản.