Giáo trình thực tập hóa môi trường

Tác giả : Đỗ Quang Trung
  • Lượt đọc : 189
  • Kích thước : 13.36 MB
  • Số trang : 186
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 55
  • Số lượt xem : 1.104
  • Đọc trên điện thoại :
Hóa học môi trường là khoa học nghiên cứu về các hiện tượng, sự chuyển hóa, vận chuyển và tác động đến môi trường của vật chất thông qua các quá trình hóa học, sinh hóa và địa hóa trong tự nhiên cùng với sự tương tác lẫn nhau giữa các môi trường khí quyển, thủy quyển, địa quyển, sinh quyển và nhân quyển. Hóa học môi trường là khoa học đa ngành, đa lĩnh vực yêu cầu người học không những cần có kiến thức sâu, rộng mà còn phải có kỹ năng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Do đó, để giúp cho sinh viên và học viên cao học chuyên ngành Hóa môi trường có thêm kiến thức thực tiễn và kỹ năng trong nghiên cứu quan trắc, đánh giá, kiểm soát và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu cho công việc khi ra trường, cuốn sách Giáo trình thực tập Hỏa môi trường được tập thể cán bộ Phòng thí nghiệm Hóa môi trường biên soạn làm tài liệu chính thức cho học phần “Thực tập Hóa môi trường” trong các chương trình đào tạo của khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Cuốn sách được bố cục gồm 2 nhóm chính: Phần 1, gồm 11 bài thực tập từ bài 1 đến bài 11, tập trung giới thiệu về các phương pháp đo, phân tích các thông số chủ yếu trong môi trường đất, nước và không khí, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường... Phần 2, từ bài 12 đến bài 20 là các bài thực tập cơ bản về xử lý các chất ô nhiễm trong môi trường đất, nước, không khí và xử lý chất thải rắn...Trong phần này, ngoài kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành, người học còn được trang bị các kiến thức thực tế liên quan đến các quá trình xử lý ô nhiễm môi trường nhằm giúp người học nhanh chóng thích nghi với công việc thực tế sau khi ra trường.