Sổ tay và atlas đồ gá

Tác giả : Trần Văn Địch
  • Lượt đọc : 165
  • Kích thước : 3.63 MB
  • Số trang : 195
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 56
  • Số lượt xem : 1.018
  • Đọc trên điện thoại :
Nhằm đáp ứng yêu cầu bức thiết đó trong đào tạo, nghiên cứu và sản xuất chúng tôi biển soạn cuốn " Sổ tay và atlas đồ gá". Cuốn sách này được dùng làm tài liệu cho sinh viên cơ khi thuộc các hệ đào tạo khác nhau khi thiết kế các do án môn học, đồ án tốt nghiệp. Ngoài ra nó còn dùng làm vi liệu cho cậu bị kỹ thuật tại các nhà máy cơ khí, tại các xí nghiệp sửa chữa các thiết bị công nghiệp khác nhau.
Nghiên cứu sinh, học viên cao học cũng có thể dùng tài liệu này để thiết kế và chế tạo các đồ gá phục vụ cho đề tài nghiên cứu của mình.
Do biên soạn lần đầu nên cuốn sách này chắc còn những sÚI NÓI VỀ các mặt. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình để làn xuất bản sau cuốn sách được hoàn chỉnh hơn.