Giáo trình giáo dục sức khỏe

Tác giả : Nguyễn Minh Tuấn
  • Lượt đọc : 154
  • Kích thước : 8.65 MB
  • Số trang : 103
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 66
  • Số lượt xem : 813
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình giáo dục sức khỏe trên điện thoại
Sau một quá trình chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ cho sinh viên các ngành đào tạo trình độ cao đẳng năm học 2017 - 2018 của Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên bắt đầu triển khai. Trên cơ sở bộ giáo trình đã nghiệm thu và đã đưa vào sử dụng có hiệu quả tốt, nay Nhà trường tiếp tục tiến hành hiệu đính và hoàn thiện, thẩm định cấp cơ sở giáo trình các học phần trong chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng chính quy theo phương thức tích lũy tín chỉ nhằm giúp sinh viên có đủ tài liệu học tập, nâng cao chất lượng đào tạo.
Nội dung cuốn giáo trình Giáo dục sức khỏe cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về công tác giáo dục sức khỏe, các nguyên tắc sử dụng phương pháp, phương tiện truyền thông, các kỹ năng cơ bản trong truyền thông giáo dục sức khỏe để người học áp dụng trong thực tiễn chăm sóc sức khỏe người dân, hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực hành nghề nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng chính quy do Bộ Lao động Thương binh & Xã hội đề ra.
Tuy đã có nhiều cố gắng, song quá trình biên soạn không tránh khỏi thiếu sót, chúng tôi kính mong nhận được ý kiến đóng góp để lần tái bản sau có thể hoàn thiện hơn.