Giáo trình dược lâm sàng 2

Tác giả : Trần Văn Tuấn
  • Lượt đọc : 10
  • Kích thước : 16.18 MB
  • Số trang : 176
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 116
  • Số lượt xem : 1.244
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình dược lâm sàng 2 trên điện thoại
Để nâng cao chất lượng giảng dạy cho sinh viên Đại học Dược, Giáo trình Dược lâm sàng 2 do tập thể giảng viên Bộ môn Dược lâm sàng biên soạn, nhằm cung cấp những kiến thức về sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn, hợp lý trong điều trị và dự phỏng cho người bệnh. Nội dung giáo trình bám sát chương trình đào tạo chuyên ngành Dược lâm sàng, các tác giả đã trình bảy nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, cập nhật các kiến thức mới để giúp cho sinh viên thuận lợi trong học tập.
Trong quá trình biên soạn, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi thiếu sót, chúng tôi mong nhận được sự góp ý của bạn đọc để có thể bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hơn cho lần tái bản.
Trân trọng cảm ơn!