Cơ sở sinh học phân tử

Tác giả : Lê Duy Thành
  • Lượt đọc : 10
  • Kích thước : 56.53 MB
  • Số trang : 335
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 72
  • Số lượt xem : 695
  • Đọc trên điện thoại :
Trong khoảng 3 thập kỷ qua, chúng ta đã trải qua một cuộc cách mạng kiến thức về những vấn đề liên quan đến các quá trình lưu trữ, truyền đạt và biểu hiện của thông tin di truyền ở mức độ phân tử.
Các kiến thức của sinh học phân tử cho phép chúng ta giải thích được mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của các phân tử sinh học cũng như sự vận hành và kiểm soát các quá trình hoá sinh trong tế bào. Tâm điểm của sinh học phân tử là việc nghiên cứu các đại phân tử và các phức hệ đại phân tử của ADN, ARN và protein cùng các quá trình tái bản, phiên mã và dịch mã.
Trong số các tiến bộ kỹ thuật góp phần tạo ra cuộc bùng nổ về kiến thức nói trên, thì trước tiên phải kể đến những thành tựu của kỹ thuật di truyền hay thao tác gen, nhằm tạo ra các phân tử ADN tái tổ hợp để có thể ứng dụng trong lĩnh vực chuyển gen. Nó không chỉ góp phần củng cố các kiến thức cơ bản mà còn được áp dụng để tạo ra các sinh vật chuyển gen, sản xuất ra các sản phẩm an toàn sử dụng trong y học, thực phẩm, chẩn đoán các bệnh di truyền và liệu pháp gen ở người. Điều này khiến cho một số quan niệm vẫn còn ngự trị cách đây không lâu của chúng ta về khả năng ứng dụng các thành tựu của sinh học phân tử vào thực tiễn, đã thay đổi. Chẳng hạn, vào thập kỷ 70 của thế kỷ XX, việc đề xuất ra ý tưởng phân lập gen hay sử dụng liệu pháp gen để chữa chạy các bệnh nan y cho con người được coi là viển vông, thì ngày nay nó đang hiện hữu, hoặc đang dần trở thành hiện thực. Theo dự báo của Viện nghiên cứu quốc gia Mỹ về gen người thì, đến khoảng năm 2010, người ta sẽ tìm ra các khiếm khuyết gen ở một số bệnh hiểm nghèo như ung thư, đột quỵ. Parkinson, Anzheimer, AIDS,... và dùng liệu pháp gen để điều trị. Đến năm 2015 sẽ mở rộng phương pháp điều trị và sử dụng liệu pháp gen dựa theo bản đồ gen của bệnh nhân. Từ sau năm 2025 sẽ điều chỉnh các khuyết tật di truyền ở người bằng liệu pháp gen.
Nội dung của cuốn sách này đã được lựa chọn để phản ánh những thành tựu lý thuyết cũng như những kỹ thuật cơ bản áp dụng vào việc phân tích các quá trình sinh học ở mức độ phân tử.