Ngoại Khoa Thú Y

Tác giả : Vũ Như Quán
  • Lượt đọc : 163
  • Kích thước : 5.04 MB
  • Số trang : 242
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 36
  • Số lượt xem : 836
  • Đọc trên điện thoại :
Ngoại khoa thú y là môn học chuyên khoa quan trọng trong hệ thống kiến thức thú y. Cùng với các môn học khác như Bệnh học nội khoa. Truyền nhiễm, Ký sinh trùng, Sản khoa,... Ngoại khoa thú y góp phần hoàn thiện kiến thức chuyên môn cho người học nghề và hành nghề thú y. Thực tiễn chăn nuôi cho thấy, nhiều bệnh hoặc nhiều kỹ thuật xử lý vật nuôi không thể dùng thuốc để can thiệp mà phải có phẫu thuật ngoại khoa mới giải quyết được. Cuốn sách ngoại khoa thú y giúp cho người học nghề và hành nghề thú y giải quyết được những công việc đó.
Cuốn sách Ngoại khoa thú y gồm hai học phần: Ngoại khoa thú y thực hành và Bệnh học ngoại khoa.
Ngoại khoa thủy thực hành là một môn học nghiên cứu những nguyên tắc và phương pháp chung thực hiện các phẫu thuật ngoại khoa. Nó trang bị cho người học những cơ sở lý thuyết và rèn luyện những kỹ năng, kỹ thuật thực hiện các phẫu thuật,vật nuôi. Khi học môn học này, người học không chỉ quan sát, phụ tá mà còn trực tiếp thực hiện các phẫu thuật trên vật nuôi thí nghiệm để sau này có thể tự giải quyết được các yêu cầu của thực tiễn sản xuất.
Bệnh học ngoại khoa là một môn học nghiên cứu những bệnh thường xảy ra ở vật nuôi như Chấn thương; Nhiễm trùng ngoại khoa; Tổn thương cơ giới; Tổn thương vật lý, hoá học; Hoại tử; Hoại thư; Loét; Lỗ rò; Hernia; Khối u;... Trong mỗi bệnh có trình bày khái niệm, nguyên nhân, phân loại và cách điều trị bệnh cơ bản, giúp người học và người hành nghề thú y nhận biết, xử lý được bệnh khi bệnh phát sinh ở vật nuôi.
Cấu trúc của sách được sắp xếp theo trật tự lôgic về nhận thức: Ngoại khoa thú y thực hành là điều kiện tiên quyết để người học có đầy đủ năng lực xử lý các bệnh ngoại khoa ở học phần Bệnh học ngoại khoa.
Trong quá trình học tập Ngoại khoa thú y, người học và người hành nghề thú y phải nắm vững lý thuyết, đồng thời phải tích cực rèn luyện những kỹ năng, kỹ thuật thực hiện phẫu thuật vật nuôi. Có như vậy mới có thể đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi ngày càng lớn của thực tiễn sản xuất.
Phân công biên soạn: PGS.TS Phạm Khắc Hiếu biên soạn Bài Mở đầu. TS. Vũ Như Quán biên soạn phần nội dung.