Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cây Điều

Tác giả : Nguyễn Mạnh Chinh
  • Lượt đọc : 141
  • Kích thước : 6.23 MB
  • Số trang : 73
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 18
  • Số lượt xem : 416
  • Đọc trên điện thoại :
CÂY ĐIỀU.
I. Đặc tính
1. Đặc tính thực vật học
2. Yêu cầu điều kiện sinh thái.
3. Yêu cầu chất dinh dưỡng
II. Giống và nhân giống.
1. Giống điều .
2. Nhân giống.
III. Trồng và chăm sóc
1. Chuẩn bị đất
2. Thời vụ và khoảng cách
3. Đào hố và trồng cây
4. Trồng xen trồng.
5. Làm cỏ, tỉa cành, tạo tán
6. Tưới tiêu nước
7. Bón phân
8. Cải tạo vườn điều già cỗi
IV. Phòng trừ sâu bệnh
A. SÂU HẠI
1. Bọ xít muỗi
2. Sâu đục ngọn.
3. Câu cấu xanh lớn .
4. Sâu đục thân
5. Sâu đục luồn lá
...