Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh Cà Phê - Ca Cao

Tác giả : Nguyễn Mạnh Chinh
  • Lượt đọc : 99
  • Kích thước : 7.78 MB
  • Số trang : 85
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 29
  • Số lượt xem : 348
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Trồng - chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh Cà Phê - Ca Cao trên điện thoại
LỜI GIỚI THIỆU
CÂY CÀ PHÊ
I. Đặc tính
1. Đặc tính thực vật học
2. Yêu cầu các điều kiện sinh thái
3. Yêu cầu chất dinh dưỡng
II. Giống và nhân giống
1. Giống cà phê
2. Nhân giống
II. Trồng và chăm sóc
1. Chọn đất trồng
2. Cây che bóng và cây chắn gió.
3. Trồng cây con
4. Bón phân
5. Tưới nước
6. Tia cành tạo tán
7. Sử dụng chất điều hòa sinh trưởng thực vật
IV. Phòng trừ sâu bệnh
A. SÂU HẠI
1. Sâu đục thân mình trắng (xén tóc đục thân)
2. Sâu đục thân mình đỏ
...