100 Câu Hỏi Về Bệnh Trong Chăn Nuôi Gia Súc Gia Cầm

Tác giả : Trần Minh Châu
  • Lượt đọc : 171
  • Kích thước : 1.86 MB
  • Số trang : 133
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 31
  • Số lượt xem : 569
  • Đọc trên điện thoại :
Phòng và chống dịch bệnh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm bao giờ cũng có tầm quan trọng thiết yếu. Thực tế đó chung minh, ngoài hai yếu tố thức ăn đủ và giống tốt, nơi nào hạn chế được bệnh của gia súc thì nơi đó chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao, có lãi nhiều.
Cuốn 100 câu hỏi về bệnh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm của PTS thủy Trần Minh Châu phục vụ bạn đọc những hiểu biết cơ bản nhất các bệnh thường gặp trong chăn nuôi trâu bò, lợn, thỏ, cừu, dê, ngựa, gia cầm và một số bệnh của ông. Các bệnh được trình bày ngắn gọn gồm các triệu chứng điển hình, cách phòng chữa thiết thực. Qua các trang sách bạn đọc có thể hình dung được bệnh gì có thể xảy ra trong đàn gia súc của mình để có biện pháp ngăn ngừa thích hợp, hạn chế được thiệt hại, đưa chân nuôi ngày một phát triển bền vững.
Cuốn sách có tính tổng hợp, đề cập đến nhiều bệnh đ nhiều loài gia súc, gia cầm, vì vậy khó tránh khỏi thiếu sót. Nhà xuất bản mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để bổ sung hoàn thiên cho các lần xuất bản sau.
Xin chân thành cảm ơn và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.