Giáo trình phân tích báo cáo tài chính

Tác giả : Nguyễn Năng Phúc
  • Lượt đọc : 28
  • Kích thước : 40.70 MB
  • Số trang : 361
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 578
  • Số lượt xem : 7.250
  • Đọc trên điện thoại :
Mục đích cơ bản của việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm cung cấp những thông tin cần thiết giúp các đối tượng sử dụng thông tin đánh giá khách quan về sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, khả năng sinh lời và triển vọng phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Phân tích báo cáo tài chính là mối quan tâm của nhiều đối tượng sử dụng thông tin, như: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các nhà cho vay, các nhà cung cấp, các chủ nợ, các cổ đông hiện tại và tương lai, các khách hàng, các nhà quản lý cấp trên. các nhà bảo hiểm, người lao động và cả các nhà nghiên cứu, các sinh viên kinh tế, v.v... Bởi vậy, để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập và vận dụng vào thực tiễn quản lý kinh tế, Bộ môn Phân tích kinh doanh, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức biên soạn giáo trình: "Phân tích báo cáo tài chính". Giáo trình này được biên soạn trên cơ sở tham khảo tài liệu trong nước và nước ngoài.
Trong lần biên soạn này, tập thể tác giả đã chỉnh sửa, bổ sung những nội dung mới nhất trong lĩnh vực tài chính và phân tích báo cáo tài chính.
Tham gia biên soạn giáo trình gồm: Tập thể giáo viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:
1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng Bộ môn Phân tích kinh doanh, biên soạn các chương 5 và 6.
2.PGS.TS. Nguyễn Văn Công - giáo viên Khoa Kế toán, biên soạn các chương 2, 3, 4, 8 và 9. 3. TS. Phạm Thị Thuỷ - Giảng viên chính Bộ môn Phân tích kinh
doanh, biên soạn chương 7.
4.PGS.TS.Nguyễn Năng Phúc - Chủ biên, biên soạn chương 1.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong chỉnh sửa, bổ sung những vấn đề mới nhất trong lĩnh vực tài chính và phân tích báo cáo tài chính cho lần tái bản lần này, song cuốn giáo trình vẫn khó tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Chúng tôi mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của quý độc giả để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.