Hóa học Nano – Công nghệ nền và vật liệu nguồn

Tác giả : Nguyễn Đức Nghĩa
  • Lượt đọc : 193
  • Kích thước : 6.02 MB
  • Số trang : 118
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 102
  • Số lượt xem : 942
  • Đọc trên điện thoại :
Tài liệu “Hóa học Nano – Công nghệ nền và vật liệu nguồn” được biên soạn với , mục đích dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho giảng viên , sinh viên , các nghiên cứu sinh đang nghiên cứu và giảng dạy bộ môn hóa học ở các trường đại học.