Kỹ thuật chăn nuôi lợn sạch

Tác giả : Phạm Sỹ Tiệp
  • Lượt đọc : 279
  • Kích thước : 2.66 MB
  • Số trang : 114
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 90
  • Số lượt xem : 1.060
  • Đọc trên điện thoại :
Trong thập kỷ qua, ngành chăn nuôi ở nước ta có những bước phát triển mạnh mẽ. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 2,32 triệu tấn (năm 2003), trong đó thịt lợn hơi đạt 1,79 triệu tấn, thịt trâu bò hơi đạt 160 ngàn tấn, thịt gia cầm hơi đạt 370,0 ngàn tấn. Sản lượng thịt bình quân đầu người năm 2003 như sau: thịt lợn hơi các loại: 29,83kg/người/năm, trong đó thịt lợn: 23,02 kg (chiếm 77,17%), thịt gia cầm: 4,25kg (15,92%), thịt trâu bò: 2,05kg (6,87%), trứng 60 quả, sữa 1,56 lít/người/năm. So với năm 1990, tổng sản phẩm ngành chăn nuôi tăng gấp 3 lần, kim ngạnh xuất khẩu tăng đáng kể, giá trị sản phẩm ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp tăng từ 19,0 % (năm 1990) lên 27,0% (năm 2003).