Giáo Trình Dược Lý Học Thú Y

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Phạm Khắc Hiếu
  • Lượt đọc : 1.324
  • Kích thước : 59.93 MB
  • Số trang : 312
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.034
  • Số lượt xem : 6.050
  • Đọc trên điện thoại :
Hơn 20 năm trước, có thể nói, ở Việt Nam chưa có thị trường tự do thuốc thú y. Công cuộc đổi mới đất nước kể từ năm 1986 đến nay đã mang lại những thành tựu to lớn đối với nhiều lĩnh vực nói chung, cũng như đã thực sự đem lại sức sống sôi động mới cho ngành Dược Thú y Việt Nam.

Nhìn chung, ngành Dược Thú y Việt Nam đã đáp ứng ngày càng tốt hơn, đầy đủ hơn cả số lượng và chất lượng thuốc cho nhu cầu phát triển chăn nuôi của đất nước. Tỷ phần thuốc nội địa đã áp đáo tỷ phần thuốc ngoại nhập trên thị trường. Từ chỗ, năm 2000 thuốc nội chiếm không quá 20%, nay đã chiếm hơn 70% thuốc thú y trên thị trường. Một số chủng loại đã xuất khẩu sang lo nước khác nhau trong khu vực và thế giới.