Kỹ Thuật Chế Biến Lương Thực – Tập 1

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Bùi Đức Hợi
  • Lượt đọc : 1.371
  • Kích thước : 5.50 MB
  • Số trang : 373
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 616
  • Số lượt xem : 4.289
  • Đọc trên điện thoại :
Tác giả: Bùi Đức Hợi (Chủ biên), Lê Hồng Khanh, Mai Văn Lề, Lê Thị Cúc, Hoàng Thị Ngọc Châu, Lê Ngọc Tú, Lương Hồng Nga – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật – năm 2009

Nội dung:
Phần thứ nhất: Cơ sở lý thuyết của các quá trình chế biến lương thực
Chương 1. Làm sạch, phân loại nguyên liệu và sản phẩm
1. Những tính chất công nghệ của nguyên liệu
2. Nguyên tắc của các máy thiết bị làm sạch và phân loại
3. Phân loại theo đặc điểm hình học
4. Phân loại theo những tính chất khí động học
5. Phân loại theo tỷ trọng
6. Phân loại theo từ tính
7. Phan loại theo đàn tính
8. Phân loại bằng điện
9. Phân loại theo tính chất của bề mặt nguyên liệu
10. Các phương pháp phối hợp
11. Sàng bằng nhiều tầng
Chương 2. Làm sạch mặt ngoài của hạt – trộn hạt
1. Làm sạch mặt ngoài của hạt bằng phương pháp khô
2. Làm sạch hạt bằng phương pháp ướt
3. Trộn hạt
Chương 3. Gia công nước nhiệt
1. Sự thay đổi những tính chất của hạt lương thực trong quá trình gia công nước nhiệt
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hạt trong quá trình gia công nước nhiệt
3. Các phương pháp chế biến nước nhiệt tiên tiến
4. Các chế độ gia công nước nhiệt hạt lương thực
5. Hiệu quả thực tế của chế biến nước nhiệt
Chương 4. Bóc vỏ hạt (Xay)
1. Các phương pháp bóc vỏ hạt (xay)
2. Đánh giá hiệu suất bóc vỏ hạt
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu xuất xay
Chương 5. Nghiền hạt
1. Đánh giá hiệu suất của quá trình nghiền
2. Định luật nghiền
3. Nghiền hạt trên máy nghiền đôi trục
4. Nghiền hạt bằng máy nghiền có cánh búa và máy nghiền hai thớt cối
Chương 6.Làm giàu sản phẩm sau khi bóc vỏ
1. Phân loại sản phẩm sau khi xay (bóc vỏ)
2. Phân chia hỗn hợp thóc, gạo lặt
3. Hiệu suất làm giàu sản phẩm sau khi bóc vỏ
Chương 7. Làm giàu sản phẩm trung gian trong quá trình nghiền hạt
1. Các chỉ số chất lượng và những tính chất lý hóa của tấm
2. Những tính chất khí động học của tấm
3. Quá trình phân loại tấm trong sàng tấm
4. Các kiểu sơ đồ kỹ thuật của sàng tấm
5. Hiệu suất kỹ thuật của sàng tấm
Chương 8. Xát và xoa gạo
1. Các phương pháp xát gạo
2. Cách xác định mức độ xát
3. Các kiểu máy xát
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và hiệu suất xát gạo
5. Đánh giá hiệu suất xát gạo
6. Xoa gạo
Chương 9. Định lượng và trộn các cấu tử
1.Định lượng các cấu tử
2. Trộn các cấu tử
Chương 10. Ép viên và đóng bánh
1. Sơ lược về lý thuyết của quá trình trên
2. Ép viên thức ăn gia súc
3. Đóng bánh thức ăn gia súc
Chương 11. Kiểm tra và điều khiển quá trình sản xuất
1. Xây dựng hệ thống kiểm tra quá trình kỹ thuật
2. Xác định hiệu suất của quá trình sản xuất
3. Hệ thống tự động điều khiển
Phần thứ hai: Kỹ thuật sản xuất các loại gạo
Chương 12. Kỹ thuật sản xuất các loại gạo từ thóc
1. Làm sạch nguyên liệu
2. Gia công nước nhiệt
3. Xay thóc và phân loại hỗn hợp thóc gạo xay
4. Xát gạo và phân loại thành phẩm
Chương 13. Dùng dây chuyền sản xuất hiện có của các nhà máy xay xát gạo để sản xuất ngô mảnh
1. Giá trị của ngô
2. Dây chuyển sản xuất ngô mảnh
3. Dùng dây chuyền sản xuất cả nhà máy xay xát gạo để sản xuất ngô mảnh
Chương 14. Kỹ thuật sản xuất các loại gạo khác
1. Kỹ thuật sản xuất gạo mạch hoa
2. Kỹ thuật sản xuất gạo mì
Chương 15. Kỹ thuật sản xuất gạo nhân tạo và bỏng
1. Kỹ thuật sản xuất gạo nhân tạo
2. Kỹ thuật sản xuất bỏng
Phần thứ ba: Kỹ thuật sản xuất các loại bột
Chương 16. Thành lập quy trình chuẩn bị trước khi nghiền
1. Nguyên tắc thành lập quy trình
2. Sơ đồ quy trình chuẩn bị hạt trước khi nghiền
3. Sự tổ hợp các thiết bị và máy trong quy trình chuẩn bị hạt trước khi nghiền
4. Đặc điểm của sơ đồ chuẩn bị hạt trước khi nghiền trong nhà máy dùng phương tiện vận chuyển cơ học và sức gió
5. Phân loại và kiểm tra phế phẩm
Chương 17. Các loại sản phẩm và kiểu nghiền
1. Các loại và chất lượng sản phẩm
2. Các kiểu nghiền và phương pháp phân loại
3. Các kiểu nghiền lúa mì
Chương 18. Quy trình nghiền thô
1. Nguyên tắc thành lập quy trình nghiền thô
2. Sơ đồ quy trình nghiền thô
3. Chế độ làm việc của hệ nghiền thô
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chế độ làm việc của hệ nghiền thô
5. Những biến đổi lý học và sự phân bố thành phần hóa học trong sản phẩm trung gian
Chương 19. Quá trình làm giàu tấm
1. Nguyên tắc thành lập sơ đồ
2. Sơ đồ quá trình làm giàu tấm, tấm lõi
3. Chế độ làm việc của các sàng tấm
4. Đặc tính lý hóa của các sản phẩm thu hồi được trong quá trình làm giàu tấm
Chương 20. Quá trình xát tấm
1. Khái niệm về xát tấm
2. Nguyên tắc thành lập quy trình xát tấm
3. Sơ đồ quá trình xát tấm
4. Chế độ làm việc của các hệ xát tấm
5. Đặc tính lý hóa của các sản phẩm thu hồi được sau quá trình xát tấm
Chương 21. Quá trình nghiền mịn
1. Nguyên tắc hành lập quá trình nghiền mịn
2. Sơ đồ quá trình nghiền mịn
3. Chế độ làm việc của hệ nghiền mịn
4. Đặc tính lý hóa của sản phẩm khi vào và ra khỏi hệ nghiền mịn
5. Các phương pháp tách phôi
6. Bổ sung vitamin vào bột mì
7. Qui trình sản xuất bột mì dùng để làm mì gói và mì ống
Chương 22. Phân loại, Kiểm tra thành phẩm và tính sản phẩm
A. PHân loại và kiểm tra bột thành phẩm
B. Tính toán sản phẩm
Chương 23. Kỹ thuật sản xuất bột ngô
1. Sản xuất và sử dụng ngô
2. Cấu tạo và thành phần hóa học của hạt ngô
3. Các khâu cơ bản của qui trình kỹ thuật
4. Các phương páp tách phôi ngô
5. Sản xuất bột ngô bằng máy nghiền đôi trục
6. Thu hồi phôi ngô
7. Sản xuất bột ngô trên ba cặp trục nghiền
Chương 24. Kỹ thuật sản xuất các loại bột khoai, sắn
1. Ky thuật sản xuất lát khoai, sắn
2. Kỹ thuật sản xuất bột khoai, sắn

Thuộc bộ sách