Bộ sách kỹ thuật chế biến lương thực trọn bộ 2 tập

Bộ sách kỹ thuật chế biến lương thực trọn bộ 2 tập

Tác giả: Bùi Đức Hợi (Chủ biên), Lê Hồng Khanh, Mai Văn Lề, Lê Thị Cúc, Hoàng Thị Ngọc Châu, Lê Ngọc Tú, Lương Hồng Nga – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật – năm 2009