Phong Lan Vườn Quốc Gia Hoàng Liên

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Trần Hợp
  • Lượt đọc : 307
  • Kích thước : 22.74 MB
  • Số trang : 192
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 216
  • Số lượt xem : 1.207
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách Phong Lan Vườn Quốc Gia Hoàng Liên do Trần Hợp làm chủ biên,biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn các kiến thức về các loài Lan nổi tiếng ở trong vườn quốc gia Hoàng Liên. Trong các công trình mà Vườn Quốc gia dự kiến công bố, Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã chọn một đối tượng thực vật hấp dẫn nhất là loài Phong lan - một họ cho hoa đẹp và có nguồn gen quý hiếm nhất của ngành thực vật có hoa. Sau này có điều kiện, các tác giả sẽ lần lượt biên soạn để trình bày các nhóm thực vật quý hiếm và đặc sắc khác trong khuôn khổ của chương trình: "Đa dạng sinh học".

Năm 2007, GS. TS. Trần Hợp cùng với Vườn Quốc gia Hoàng Liên cho xuất bản cuốn sách "Phong Lan Vườn Quốc gia Hoàng Liên" để giới thiệu về một tập hợp hơn 200 loài, thuộc 50 chi Lan khác nhau phân bố trên địa bàn 30.985 ha của Vườn Quốc gia Hoàng Liên.