Giáo trình mô đun Trồng và chăm sóc cây lâm nghiệp

Tác giả : Đoàn Thị Vân Anh
  • Lượt đọc : 126
  • Kích thước : 6.88 MB
  • Số trang : 131
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 24
  • Số lượt xem : 466
  • Đọc trên điện thoại :
Trồng và chăm sóc cây lâm nghiệp là mô đun chuyên môn trong chương trình đào tạo của nghề Sản xuất Lâm nghiệp quy mô nhỏ. Đây là mô đun tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Sau khi học xong người học có khả năng trình bày được nội dung các bước công việc trồng rừng: chuẩn bị hiện trường trồng rừng, trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng nhằm nâng cao chất lượng gỗ từ rừng trồng, thực hiện được các công việc: Chuẩn bị đất trồng rừng, trồng cây (cây con có bầu, cây con rễ trần, gieo hạt thẳng) và chăm sóc rừng trồng đúng quy trình kỹ thuật, thực hiện nuôi dưỡng - rừng trồng và rừng tự nhiên, trồng và chăm sóc được một số loại cây lâm nghiệp đúng , quy trình kỹ thuật
Mô đun Trồng và chăm sóc cây lâm nghiệp gồm 5 bài:
Bài mở đầu
Bài 1: Trồng rừng mới
Bài 2: Chăm sóc và bảo vệ rừng trồng
Bài 3: Phục hồi và làm giàu rừng
Bài 4: Trồng một số loại cây rừng phổ biến
Mô đun Trồng và chăm sóc cây lâm nghiệp có thời gian học tập là 112 giờ, trong đó có 22 giờ lý thuyết, 74 giờ thực hành và 12 giờ kiểm tra. Mô đun này trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng nghề để thực hiện các công việc: trồng, chăm sóc phục hồi rừng và kỹ thuật trồng một số loại cây rừng cụ thể đạt chất lượng và hiệu quả cao và phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi có sử dụng các tài liệu của các đồng nghiệp khác để cung cấp thêm thông tin cho người trồng rừng.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn Ban quản lí dự án, các bạn đồng nghiệp tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ, các hộ gia đình sản xuất lâm nghiệp đã nhiệt tình đóng góp ý kiến để chúng tôi hoàn thành được giáo trình này.
Mặc dù đã hết sức cố gắng song trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi sai sót nhất định, chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật, các đồng nghiệp và độc giả để giáo trình ngày một hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!