Hướng dẫn nuôi gia súc bằng chất thải động vật

Tác giả : Chu Thị Thơm
  • Lượt đọc : 142
  • Kích thước : 1.95 MB
  • Số trang : 138
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 36
  • Số lượt xem : 662
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Hướng dẫn nuôi gia súc bằng chất thải động vật trên điện thoại
Thực tế cho thấy chất thải động vật chế biến đúng cách trông dễ ưa, không có mùi khó chịu và không có đặc tính của chất ban đầu. Chất thải động vật có prôtêin thô cao hơn khẩu phần bình thường đến 50%. Ngoài ra, chúng còn có các thành phần cơ bản khác: xơ thô, canxi, phốt pho, các chất khoáng và vi lượng, vitamin và các yếu tố dinh dưỡng khác chưa xác định. Thực ra, chất thải động vật có hầu hết các vitamin nhiều hơn trong thức ăn ban đầu. Prôtêin của chất thải động vật mà một phần là từ nguồn gốc vi khuẩn sinh tổng hợp trong đường ruột, có giá trị sinh học cao đối với hệ vi khuẩn dạ cỏ. Nhiều nghiên cứu khoa học và thực tiễn cho thấy một số chất thải động vật, đặc biệt là chất thải gia cầm về phẩm chất prôtêin có thể thay thế được hầu hết các thức ăn prôtêin có giá trị như bột đậu tương, bột lạc... Mặc dù chất thải động vật thường giàu prôtêin và chất khoáng, nhưng năng lượng tiêu hóa của chúng thường thấp. Mức năng lượng trong chất thải động vật làm giảm giá trị dinh dưỡng xuống ngang với cỏ họ đậu, trái lại thành phần prôtêin của vài chất thải gia cầm có thể nâng chúng lên ngang với thức ăn prôtêin.