Độ ẩm đất với cây trồng

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Chu Thị Thơm
  • Lượt đọc : 248
  • Kích thước : 2.62 MB
  • Số trang : 139
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 135
  • Số lượt xem : 1.496
  • Đọc trên điện thoại :
Nước rất cần thiết cho cây trồng. Để thoả mãn sự sinh trưởng của cây, trong đất cần một độ ẩm sẵn có để cây trồng có thể hút được dễ dàng. Ngập úng hoặc thiếu nước trong đất đều không thích hợp cho cây trồng sinh trưởng. Đất thừa nước ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của cây do đất thiếu không khí cần thiết cho cây. Ngược lại, đất khô hạn cây trồng phải tạo ra năng lượng lớn để hút nước, như vậy cũng ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Do vậy, để cây trồng sinh trưởng tối ưu, cần hàm lượng ẩm thích hợp cho đất.
Đặc tính của rễ cây trồng gần như quyết định kích thước của vùng đất sẵn có trong đất. Đất chặt rễ cây không thể ăn sâu vào đất. Mức nước ngầm nông hạn chế sự phát triển của rễ xuống sâu vì thiếu thoảng khí. Do đó, tỷ lệ độ ẩm thích hợp chính là hàm lượng ẩm trong đất tương đương với sự sinh trưởng tối ưu của cây trồng mà tại đó cây trồng có rễ chính ăn sâu trong điều kiện thuận lợi.