Thuốc điều trị và Vacxin sử dụng trong thú y

Tác giả : Phạm Sĩ Lang
  • Lượt đọc : 178
  • Kích thước : 7.71 MB
  • Số trang : 229
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 68
  • Số lượt xem : 917
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Thuốc điều trị và Vacxin sử dụng trong thú y trên điện thoại
Các cơ quan Thú y từ Trung ương đến địa phương hàng năm đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, song dịch bệnh vẫn còn xảy ra phổ biến, gây nhiều thiệt hại kinh tế cho phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm ở nước ta.

Một trong những trở ngại cho công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi là hàng ngũ kỹ thuật viên cơ sở và những người trực tiếp chăn nuôi còn có người chưa có những hiểu biết cơ bản về sử dụng thuốc điều trị bệnh và vacxin phòng bệnh cho vật nuôi.

Để góp phần hạn chế thiệt hại do bệnh gây ra, chúng tôi xuất bản cuốn sách "Thuốc điều trị và vacxin sử dụng trong thủ y" do PGS, PTS Phạm Si Lăng và PTS Lê Thị Tài biên soạn

Chúng tôi hy vọng rằng sách sẽ cung cấp những kiến thức cần thiết và kinh nghiệm thực tiến và sử dụng thuốc và vaexin phòng bệnh cho cán bộ thủ y cơ sở và người chân nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm.

Nhà xuất bản Nông nghiệp xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp.