Phân hữu cơ, phân vi sinh và phân ủ

Tác giả : Nguyễn Thanh Hiền
  • Lượt đọc : 338
  • Kích thước : 5.77 MB
  • Số trang : 74
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 261
  • Số lượt xem : 1.571
  • Đọc trên điện thoại :
Phòng Thí nghiệm Phân bón Vi sinh thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Đại học Khoa học Tự nhiên, ra đời từ năm 1984, trên cơ sở các dự án với các trường Đại học Tổng hợp Liên Hợp Quốc (UNU), các trường Đại học Tổng hợp Hà Lan (NUFF IC), các tổ chức Quốc tế (ACIAR, AusAID, CIDSE, Fredagsgruppen) và chương trình Công nghệ Sinh học cấp nhà nước.
Sau nhiều năm nghiên cứu và khảo nghiệm trên đồng ruộng, Phòng Thí nghiệm Phân bón Vi sinh, nay là Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Phân bón Vi sinh đã cho ra đời các loại phân vi sinh sau:
1. Phân vi sinh BioGro bón qua rễ
2. Phân vi sinh BioGro bón qua lá
3. Vi sinh vật gốc dùng để làm phân ủ (xử lí rác)
Với mong muốn các sản phẩm trên có chất lượng cao và ổn định, phối hợp với Trung tâm nghiên cứu cố định nitơ SUNFix, trường Đại học Tổng hợp Sydney, Trung tâm đã đưa ra hệ thống kiểm tra chất lượng cho các loại phân vi sinh BioGro trong khuôn khổ dự án do AusAID, Ôxtrâylia tài trợ.
Nhờ có sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con nông dân, phân vi sinh BioGro đã được áp dụng trên các loại cây trắng khác nhau, chất lượng sản phẩm và kĩ thuật áp dụng ngày càng được cải tiến và cuốn sách này ra đời cũng là để đáp lại sự hưởng ứng nhiệt tình đó.