Thiết kế mô hình ba chiều với Mechanical Desktop

Tác giả : Nguyễn Hữu Lộc
  • Lượt đọc : 172
  • Kích thước : 9.06 MB
  • Số trang : 359
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 123
  • Số lượt xem : 1.239
  • Đọc trên điện thoại :
Trên thế giới hiện nay xu hướng thiết kế mô hình ba chiều (3D) phát triển mạnh và mô hình hóa hình học đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình thiết kế kỹ thuật. Một trong những phần mềm sử dụng để thiết kế mô hình ba chiều là Mechanical Desktop. Chúng tôi biên soạn bộ sách này dùng để rèn luyện kỹ năng vẽ thiết kế mô hình ba chiều. Sách này được biên soạn cùng với sách Bài tập thiết kế các mô hình ba chiều với Mechanical Desktop với mục đích rèn luyện kỹ năng thực hành thiết kế mô hình sản phẩm trên máy tính. Để sử dụng tài liệu này các bạn cắn có các kiến thức về AutoCAD.

Sách bao gồm 13 chương và 2 phụ lục liên quan đến các nội dung chính của phần mềm Mechanical Desktop: 09 chương đầu tiên giới thiệu mô hình solid tham số (part modeling).

Các chương 10, 11, 12 trình bày cách tạo bản vẽ lắp (assembly) và tạo bản vẽ hai chiều từ mô hình ba chiều (drawing). Mô hình mặt cong (surface modeling) giới thiệu trong chương 13.

Phần phụ lục trình bày một số lệnh thông dụng khác và tên lệnh tắt