Giáo trình vẽ kỹ thuật - Trần Hữu Quế

Tác giả : Trần Hữu Quế
  • Lượt đọc : 288
  • Kích thước : 4.88 MB
  • Số trang : 214
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 231
  • Số lượt xem : 2.449
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình Vẽ kĩ thuật được biên soạn theo đề cương do vụ THCN – DN, Bộ Giáo dục & Đào tạo xây dựng và thông qua. Nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình và môi liên hệ lôgíc chặt chẽ. Tuy vậy, giáo trình cũng chỉ là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đối với ngành học để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn.

Khi biên soạn giáo trình, chúng tôi đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến môn học và phù hợp với đối tượng sử dụng cũng như cố gắng gắn những nội dung lí thuyết với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống để giáo trình có tính thực tiễn cao.

Nội dung của giáo trình được biên soạn với dung lượng 60 tiết, gồm 14 chương :
Chương 1. Vật liệu dụng cụ vẽ và cách sử dụng
Chương 2. Những tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật
Chương 3. Vẽ hình học
Chương 4. Hình chiếu vuông góc
Chương 5. Giao tuyến của vật thể
Chương 6. Hình chiếu trục đo
Chương 7. Hình chiếu của vật thể
Chương 8. Hình cắt và mặt cắt
Chương 9. Bản vẽ chi tiết
Chương 10. Vẽ quy ước một số chi tiết thông dụng
Chương 11. Các mối ghép
Chương 12. Bản vẽ lắp
Chương 13. Sơ đồ
Chương 14. Sử dụng Auto CAD để thành lập bản vẽ.
Cuối mỗi chương đều có các bài tập để củng cố kiến thức.

Lần tái bản này có sửa chữa, bổ sung, thay một số tiêu chuẩn cũ bằng các tiêu chuẩn ban hành năm 2002 và 2003, Trong quá trình sử dụng, tùy theo yêu cầu cụ thể có thể điều chỉnh số tiết trong mỗi chương cho phù hợp với yêu cầu dạy và học của trường mình.

Giáo trình được biên soạn cho đối tượng là học sinh THCN, Công nhân lành nghề bậc 3/7 và nó cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuật cũng như Kĩ thuật viên đang làm việc ở các cơ sở kinh tế của nhiều lĩnh vực khác nhau.