Giáo Trình Mô Đun Khai Thác Và Tiêu Thụ Sản Phẩm

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Đoàn Thị Vân Anh
  • Lượt đọc : 299
  • Kích thước : 4.34 MB
  • Số trang : 69
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 101
  • Số lượt xem : 1.242
  • Đọc trên điện thoại :
Trình bày các vấn đề về chuẩn bị điều kiện khai thác; khai thác lâm sản, vận chuyển lâm sản, tiêu thụ sản phẩm lâm sản...Giáo trình Khai thác và tiêu thụ sản phẩm tổng hợp những kiến thức, kỹ năng cần có của nghề sản xuất lâm nghiệp quy mô nhỏ, cập nhật những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và thực tế sản xuất nông lâm sản trên quy mô nhỏ trên cả nước, do đó có thể coi là cẩm nang cho người đã đang và sẽ sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông lâm sản. Mời bạn đọc tham khảo.