Hỏi - Đáp Về Chương Trình "Mỗi Xã Một Sản Phẩm" OCOP Và Một Số Cơ Chế, Chính Sách Hỗ Trợ Phát Triển

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Trần Văn Khuyên
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 155.09 MB
  • Số trang : 254
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 18
  • Số lượt xem : 326
  • Đọc trên điện thoại :
Trong những năm qua, Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu nông, lâm, thủy sản hàng đầu trên thế giới. Ngành nông nghiệp được cơ cấu theo hướng hiện đại; phát triển về quy mô, trình độ sản xuất, tăng trưởng về chất lượng; mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng kim ngạch xuất khẩu; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của đất nước.

Nằm trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng khơi dậy tiềm năng về đất đai, sản vật, lợi thế so sánh, đặc biệt là các giá trị văn hóa vùng miền để hình thành các sản phẩm tích hợp “đa giá trị”; đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần hợp tác của các chủ thể và cộng đồng nhằm thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, tạo công ăn, việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế nông thôn.

Với mục tiêu góp phần phổ biến những kiến thức cần thiết, cơ bản nhất về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) cho cán bộ cơ sở ở xã, phường, thị trấn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) và một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển. Nội dung cuốn sách gồm 120 câu hỏi và trả lời nhằm giải quyết những vấn đề xung quanh Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và những cơ chế, chính sách ưu đãi của Nhà nước mà chủ thể OCOP cần nắm được về: vốn, tín dụng, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề, đào tạo nhân lực..., trên cơ sở cập nhật những văn bản quyết định, nghị định, thông tư mới nhất của Chính phủ, các bộ, ban, ngành liên quan, đặc biệt là những công văn, tài liệu về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các chủ thể tham gia OCOP, các nhà quản lý liên quan đến lĩnh vực này, cũng như bạn đọc quan tâm đến vấn đề phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Việt Nam hiện nay.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Tháng 12 năm 2022
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT