Kiến Thức Kinh Doanh Cơ Bản Dành Cho Nhà Nông

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Hà Thị Thanh Mai
  • Lượt đọc : 72
  • Kích thước : 1.83 MB
  • Số trang : 154
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 41
  • Số lượt xem : 381
  • Đọc trên điện thoại :
Sau hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, sản xuất nông nghiệp của nước ta đã có những bước phát triển hết sức mạnh mẽ. Từ một nước thiếu đói triền miên, phải nhập khẩu lương thực, thực phẩm vào những năm 80 của thế kỷ XX, chúng ta đã trở thành một trong những nước xuất khẩu lương thực, thực phẩm hàng đầu thế giới về gạo, cà phê, thủy sản,... Những thành tựu to lớn đó có phần đóng góp quan trọng của nông dân - lực lượng sản xuất chính của ngành nông nghiệp.

Tuy đã và đang đạt được những thành công đáng kể trong sản xuất nông nghiệp, nhưng nông dân Việt Nam vẫn còn rất nghèo. Thu nhập của phần lớn nông dân hiện nay rất thấp và thấp hơn rất nhiều so với thu nhập của người dân thành thị. Nguyên nhân là: nông dân sống ở vùng xa xôi hẻo lánh, thời tiết khắc nghiệt nên không thuận lợi cho phát triển sản xuất; kết cấu hạ tầng như đường sá, lưới điện, thông tin liên lạc, hệ thống thủy lợi ở nông thôn chưa tốt... Một nguyên nhân nữa dẫn đến tình trạng nghèo đói của nông dân hiện nay chính là thiếu những kiến thức về quản lý sản xuất, kinh doanh. Thiếu kiến thức quản lý sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc nông dân lựa chọn cây trồng, vật nuôi không phù hợp, sử dụng các yếu tố đầu vào như đất đai, nhân lực, giống, phân bón,... không hiệu quả; năng suất và chất lượng sản phẩm không cao; không nắm bắt được các cơ hội thị trường....

Nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc xuất bản cuốn sách Kiến thức kinh doanh cơ bản dành cho nhà nông.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần, đề cập đến một số vấn đề chung về sản xuất, kinh doanh nông nghiệp; vai trò của kiến thức quản lý sản xuất, kinh doanh đối với nhà nông; những nội dung cơ bản hướng dẫn nhà nông quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp như thị trường nông sản, hình thành ý tưởng sản xuất, kinh doanh sản phẩm, lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiến hành sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tính toán kết quả và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, quản lý rủi ro trong sản xuất, kinh doanh. Đây là những kiến thức cơ bản, cần thiết và bổ ích về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.

Chúng tôi hy vọng rằng, cuốn sách này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho nông dân, trang bị cho nông dân những kiến thức quản lý sản xuất, kinh doanh cần thiết, từ đó góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập của nông dân, đặc biệt là những nông dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo.

Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Tháng 12 năm 2013
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT