Giáo trình sinh học tế bào

Tác giả : Nguyễn Như Hiền
  • Lượt đọc : 10
  • Kích thước : 29.46 MB
  • Số trang : 257
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 120
  • Số lượt xem : 1.419
  • Đọc trên điện thoại :
Sinh học tế bào là một trong những giáo trình cơ bản của chương trình đào tạo Cao đẳng và Đại học cho các sinh viên chuyên ngành về Khoa họ. sự sống.
Giáo trình giới thiệu những kiến thức cơ bản và hiện đại về cấu trúc và chức năng của tế bào - đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống, trên nguyên tắc cấu trúc luôn liên hệ với chức năng, cấu trúc chức năng luôn liên hệ với môi trường sống. Trên cơ sở kiến thức về tổ chức đại phân tử và siêu cấu trúc của các bào quan, về các quá trình hoạt động sống như chuyển hóa vật chất và năng lượng, quá trình tích và truyền thông tin di truyền, quá trình sinh trưởng và sinh sản của tế bào trong cơ thể đơn bào cũng như đa bào, sinh viên có thể dễ dàng học tập, nghiên cứu các giáo trình sinh học cơ bản khác như Sinh học phát triển, Sinh lý học thực vật, Sinh lý học động vật, Di truyền học, Hóa sinh học, Sinh học phân tử, Vi sinh vật học..., cũng như các giáo trình chuyên ngành như Di truyền tế bào, Di truyền y học, Di truyền chọn giống vật nuôi và cây trồng, Công nghệ sinh học...
Giáo trình có thể dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các Trường Cao đẳng và Đại học, đồng thời có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các giáo viên và học sinh Trung học phổ thông về kiến thức sinh học tế bào được dạy ủ lớp 10.
Giáo trình gồm 4 phần:
Phần Mở đầu: Giới thiệu khái quát về thế giới sống và tế bào - đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống, về các kiến thức tế bào học được áp dụng trong Công nghệ sinh học.
Phần I. Tổ chức phân tử của tế bào: Giới thiệu về thành phần hóa học của tế bào, về các chất vô cơ và hữu cơ cấu tạo nên tế bào và các bào quan, đặc biệt giới thiệu đặc tính và vai trò của nước, đặc tính và vai trò của các đại phân tử (protein và axit nucleic), đặc tính và vai trò của các liên kết yếu.
Phần II. Cấu trúc và chức năng của tế bào nhân sơ và tế bào nhân chuẩn: Giới thiệu cấu trúc của tế bào nhân sơ, đặc biệt là tế bào nhân chuẩn. Giới thiệu cấu trúc phân tử và siêu vi của các bào quan cùng chức năng và tiến hóa của chúng như màng sinh chất, mạng lưới nội chất, riboxom, ty thể, lục lạp, phức hệ golgi, lizoxom, peroxixom, trung thể, bộ khung xương tế bào, nhân tế bào với màng nhân, nhiễm sắc thể và hạch nhân.
Phần III. Chuyển hóa vật chất và năng lượng: Giới thiệu về enzim và vai trò của enzim, về các phương thức chuyển hóa năng lượng trong tế bào như hô hấp tế bào, hóa tổng hợp và quang hợp.
Phần IV. Chu kỳ tế bào và sinh sản tế bào: Giới thiệu về chu
kỷ tế bào và cơ chế điều chỉnh chu kỳ về phân bào nguyên nhiễm và phân bào giảm nhiễm.
Cuối mỗi chương giới thiệu một số bài tập trắc nghiệm với mục đích giúp học viên ôn tập kiến thức cơ bản nhất của chương.