Giáo trình chế tạo thiết bị cơ khí - Tập 2

Tác giả : Lê Văn Hiền
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 46.26 MB
  • Số trang : 279
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 88
  • Số lượt xem : 829
  • Đọc trên điện thoại :
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo từng bước hội nhập quốc tế, mặt khác để đảm bảo sự thống nhất nội dung đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề đáp ứng cung cấp cho người lao động kỹ thuật bậc cao theo yêu cầu của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo người lao động sau khi đào tạo có kỹ năng nghề cao, trường Cao Đẳng Nghề LILAMA2 tổ chức biên soạn “Giáo trình Cao đẳng nghề Kỹ thuật chế tạo thiết bị cơ khí”.
Giáo trình là một trong những phương tiện chính để cung cấp kiến thức và là cơ sử để hình thành kỹ năng nghề cho sinh viên. Trường Cao đẳng nghề LILAMA2 giao cho TS. Lê Văn Hiền chủ biên phối hợp với các ông: Ths. Nguyễn Anh Dũng, ThS. Nguyễn Hồng Tiến, Ks. Lưu Quốc Tuấn biên soạn bộ giáo trình “Giáo trình Cao đẳng nghề Kỹ thuật chế tạo thiết bị cơ khí".
Giáo trình Cao đẳng nghề Kỹ thuật chế tạo thiết bị cơ khí được xây dựng và soạn thảo trên cơ sở chương trình khung quốc gia về đào tạo nghề Kỹ thuật chế tạo thiết bị cơ khí (ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Giáo trình được chia bộ thành 2 tập.
Tập 1: Gồm các môn học và mô đun nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản của nghề Kỹ thuật chế tạo thiết bị cơ khí.
Tập 2: Gồm các môn học và mô đun nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên môn của nghề Kỹ thuật chế tạo thiết bị cơ khí.
Giáo trình được soạn thảo để làm tài liệu học tập cho sinh viên Cao đẳng nghề Kỹ thuật chế tạo thiết bị cơ khí, tài liệu tham khảo cho các giảng viên dạy nghề Kỹ thuật chế tạo thiết bị cơ khí, các kỹ sư dụng làm công tác kỹ thuật và giám sát chất lượng cho các nhà máy cơ khí.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu có liên quan của các trường Đại học khối kỹ thuật, các trường nghề trong nước, hiệp hội nghề quốc tế City & Guilds và tài liệu thi công của các dự án lớn như nhà máy điện Phú Mỹ, Cà Mau, Nhơn trạch, Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cơ quan, đơn vị và các cá nhân đã giúp chúng tôi hoàn thành bộ tài liệu này.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tác giả rất mong nhận được sự góp ý của các đồng nghiệp và các bạn đọc để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn
Xin trân trọng cảm ơn!