Giáo trình máy tính và mạng máy tính

Tác giả : Phạm Ngọc Thắng
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 39.52 MB
  • Số trang : 403
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 132
  • Số lượt xem : 1.380
  • Đọc trên điện thoại :
Sách được biên soạn của sách này nhằm mục đích bám sát mục tiêu của học phần, nên sau mỗi phần lý thuyết đều có các ví dụ cụ thể để giúp người học hiểu rõ vấn đề, các hệ thống câu hỏi và bài tập cuối chương giúp người học hệ thống lại và nắm chắc kiến thức. Các ví dụ, bài tập đều đã được kiểm nghiệm thông qua các bài thực hành, thí nghiệm, sẽ rất có ích cho người học trong quá trình làm việc thực tế.
Nội dung của cuốn sách gồm 8 chương:
Chương 1. Tổng quan hệ thống máy tính.
Chương 2. Kiến trúc CPU của máy tính.
Chương 3. Bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi.
Chương 4. Giới thiệu về mạng máy tính và Internet.
Chương 5. Các ứng dụng mạng.
Chương 6. Lớp truyền tải.
Chương 7. Lớp mạng và các phương pháp định tuyển.
Chương 8. Mạng cục bộ – mạng LAN.
Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, chúng tôi đã tham khảo một số lượng lớn tài liệu, kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả trong và ngoài nước. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan, tổ chức, các tác giả với những thông tin đã được trích dẫn trong cuốn sách. Tuy nhiên, do điều kiện thời gian gấp rút nên nhóm tác giả không thể gặp hết các tác giả để xin phép. Rất mong được các tác giả lượng thứ
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học, các giảng viên, các đồng nghiệp ở trong và ngoài trưởng đã có nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho nhóm tác giả trong quá trình biên soạn.