Giáo trình giải tích toán học - Tập 2

Tác giả : Vũ Tuấn
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 34.56 MB
  • Số trang : 315
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 76
  • Số lượt xem : 899
  • Đọc trên điện thoại :
Giải tích toán học là một môn cơ sở của ngành Toán và của các ngành Khoa học, Kĩ thuật. Đã có nhiều sách Giải tích toán của các tác giả Việt nam và nhiều sách dịch. Một số sách rất phong phú, thích hợp cho nghiên cứu, tra cứu nhưng không tiện cho sinh viên các năm đầu Đại học. Một số khác thì thông dụng đối với các trường kĩ thuật.
Sách này được biên soạn dựa trên chương trình của khoa Toán các trường Đại học Sư phạm và Đại học Khoa học Tự nhiên. Sách được viết tinh giản, súc tích và có nhiều cải tiến trong cách trình bày, do đó thuận lợi cho việc tự học, tự nghiên cứu.
Sách được chia thành 2 tập, 12 chương.
Tập một gồm từ chương I đến chương VI: Số thực, Hàm số, Giới hạn, Hàm số liên tục, Phép tính vi phân của hàm số một biến số, Tích phân.
Tập hai gồm từ chương VII đến chương XII: Lí thuyết chuỗi, Phép tính vi phận của hàm số nhiều biến số, Tích phân phụ thuộc tham số, Tích phân bội, Tích phân đường, Tích phân mặt.
Hiện nay, Đạo hàm và Tích phân được học khá nhiều trong chương trình Trung học phổ thông, vì vậy những nội dung trên được trình bày ngắn gọn. Chẳng hạn, không nêu các bài toán dẫn đến khái niệm Đạo hàm, Tích phân; nhiều mệnh đề không chứng minh, chỉ phát biểu...